Ordinační hodiny v Opavě

Pondělí

ODBĚRY 7.00 - 7.30

7:00 - 9:30

pro nemocné

9:30 - 11:00

pozvaní pacienti

Úterý

ODBĚRY 7.00 - 7.30

7:00 - 9:30

pro nemocné

9:30 - 11:30

kojenecká poradna

11.30 - 15:00

kardiologická ambulance

Středa

BEZ ODBĚRŮ

11:30 - 13:30

pro nemocné

13:30 - 16:30

kardiologická ambulance

16:00 - 18:00

pozvaní pacienti

Čtvrtek

ODBĚRY 7.00 - 7.30

7:00 - 9:00

pro nemocné

9:00 - 14:00

pozvaní pacienti

Pátek

ODBĚRY 7.00 - 7.30

7:00 - 9:30

pro nemocné

9:30 - 11:00

pozvaní pacienti

12:00 - 14:00

kardiologická ambulance